Chính sách bảo mật

Tại ACT, chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư là rất quan trọng đối với khách hàng. Chúng tôi cam kết đáp ứng được những mong đợi của quý khách và sẽ tuân thủ tất cả các bảo mật và quyền riêng tư đang đươc áp dụng liên quan đến thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm của quý khách hàng.

Dưới đây là tóm tắt về cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của quý khách:

1. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho việc hỗ trợ những yêu cầu của bạn hoặc để cung cấp thông tin mà bạn yêu cầu, cá nhân hóa thông tin theo sự quan tâm của bạn.

2. Chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin của bạn. Nếu chúng tôi không cần sử dụng, và bạn không muốn chúng tôi lưu giữ, chúng tôi sẽ xóa bỏ.

3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích với mong muốn bạn có thể hiểu được mọi việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

4. Không có sự bất ngờ - bạn là người quyết định những gì và làm thế nào bạn nhận thông tin từ chúng tôi.

5. Chính sách được áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để hỗ trợ hành trình du học của bạn bao gồm tư vấn, hỗ trợ nộp hồ sơ visa, kiểm tra và ôn luyện tiếng Anh, triển lãm và hội thảo giành cho sinh viên.

Nếu bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi (www.duhocact.com) hoặc đăng ký tham gia sự kiện, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, chi tiết liên lạc, quốc gia cư trú, quốc tịch, điểm đến và thời gian bạn dự định du học.

Nếu bạn có câu hỏi trực tiếp về cơ hội học tập với nhân viên tư vấn ACT, hoặc chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc đăng ký hồ sơ du học, chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm những thông tin như trình độ học vấn, lịch sử việc làm, nghề nghiệp, lĩnh vực quan tâm và các tổ chức/hội nhóm bạn đang tham gia, các bản sao xác nhận danh tính - ví dụ bản sao hộ chiếu, bằng chứng về quốc tịch hoặc hình ảnh, tình trạng hôn nhân và bạn sẽ thanh tóan cho việc học của mình như thế nào. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin nhạy cảm về bạn như nguồn gốc sắc tộc hoặc dân tộc (từ thông tin về quốc tịch của bạn) và / hoặc các thông tin về sức khỏe (ví dụ: thực hiện kiểm tra y tế theo bắt buộc để xin thị thực New Zealand).

Thu thập thông tin cá nhân của bạn cho phép ACT:

  • Giúp bạn theo đuổi cơ hội học tập tại một cơ sở giáo dục ngoài nước bạn;

  • Cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến các lựa chọn cơ hội học tập của bạn;

  • Giới thiệu bạn như một ứng cử viên cho các tổ chức giáo dục tuyển sinh sinh viên quốc tế muốn du học tại Malta, Thụy Sỹ, Đức, Nhật Bản hoặc New Zealand;

  • Hỗ trợ bạn tiếp tục sự nghiệp của mình sau khi đã hoàn thành việc học của bạn tại một cơ sở giáo dục ở nước ngoài;

  • Tạo cơ hội để bạn tham gia vào các dự án / chương trình như tư vấn;

  • Cung cấp cơ hội cung cấp các phản hồi và lời chứng thực về trải nghiệm của bạn;

  • Thông báo và cung cấp cho học sinh - sinh viên, các tổ chức và các khách hàng khác về sự phát triển trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp (bao gồm các sự kiện và cơ hội để tham gia vào các dự án / chương trình);

  • Tiến hành nghiên cứu cho mục đích thống kê, phân tích và đào tạo;

  • Quản lý các hoạt động nội bộ và sự kiện của chúng tôi; 

  • Và trả lời các câu hỏi của bạn.

Bạn có quyền tìm kiếm truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đã giữ trừ khi có lý do hợp lệ theo Luật bảo mật hoặc Luật bảo vệ dữ liệu để chúng tôi giữ lại thông tin.

Các lý do hợp lệ bao gồm:

Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái có tính chất nghiêm trọng đã được tham gia và cho phép truy cập sẽ có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện hành động thích hợp liên quan đến vấn đề này; hoặc là

Việc cấp quyền truy cập sẽ tiết lộ thông tin đánh giá được tạo ra trong chúng tôi liên quan đến quá trình nhạy cảm về mặt thương mại.

Nếu chi tiết cá nhân của bạn thay đổi, hoặc bạn tin rằng thông tin chúng tôi giữ về bạn là không chính xác, không đầy đủ hoặc đã cũ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể sửa hồ sơ của mình.

Chúng tôi có các thủ tục để giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách của chúng tôi hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý quyền riêng tư của bạn, vui lòng liên hệ qua info@duhocact.com.

Nếu bạn cảm thấy chúng tôi đã xâm phạm quyền riêng tư của bạn hoặc lạm dụng dữ liệu của bạn, bạn có thể khiếu nại.

Go to top