Dịch vụ

Tư vấn du học

Tư vấn lộ trình du học, xác định điểm đến du học, lựa chọn ngành & trường học

Hoàn thiện hồ sơ

Chuẩn bị tài liệu, hoàn thiện hồ sơ du học, đảm bảo khả năng thành công cao

Tiến cử học bổng

Hỗ trợ học viên tìm kiếm và ứng tuyển các chương trình học bổng phù hợp

Hỗ trợ tối đa

Cầu nối tin cậy giữa học viên - gia đình - nhà trường để hỗ trợ khi cần thiết

Đào tạo ngoại ngữ

Giảng dạy ngoại ngữ các trình độ từ bắt đầu đến nâng cao

Định hướng nghề nghiệp

Tư vấn hướng nghiệp giúp định hướng lộ trình và tương lai cho học viên
Go to top